Lise

Dünyanın En İyi Üniversitelerine Açılan Kapınız

Yurtdışında Lise Eğitimi

Son yıllarda yurtdışında lise eğitimine artan bir talep var. Özellikle 8.sınıf ve sonrasında liseye geçiş aşamasındaki sınavlar, iyi sayılacak liselerin azlığı ve lise okuyacak öğrencilerin sayısının fazlalığı velilerin kafasını karıştırmaktadır. Sonrasında özel okula verilen yüksek paralar ve karşılığında istenen kaliteli eğitimin alınamaması bizleri farklı bir eğitim alternatifi araştırmaya yönlendirmektedir.  Dünyada ve Avrupa’da eğitim kalitesi sıralamasında en sonlarda olmamız, çocuklarımızın ezber eğitim sisteminde bulunması, okuyup araştıran, sorgulayan bir yapıda olmaması hepimizi endişelendiriyor. 

Lise dönemi bir gencin kendini kişisel anlamda geliştirebileceği, mental anlamda olgunlaştığı ve fiziksel anlam da yetişkin olduğu yıllarıdır. Bu yıllarda öz benliği, dünyadaki yerini sorguladığı yıllardır. Bağımsız hareket etme, geleceği ve farklı perspektifleri kurgulayabilme, empati yapabilme becerilerinin gelişmesi gereken dönemde farklı bir eğitim bireyin istediği alanı yakalamasını sağlamaktadır. Mevcut eğitim sistemimiz ve çocuğa bağımlı ve çocuğun her ihtiyacının anne baba tarafından karşılandığı aile kültür yapımız çocuklarımızı her alanda kutuya sıkıştırmaktadır. Çocuklarınızın daha iyi bir eğitim almasını ve kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorsanız, yurtdışında lise eğitimi de seçeneklerinizin arasında olsun. Tabi ki bu sürecin zor olduğunu unutmayın. Yeni bir kültür, yeni dil ve yeni müfredat, mesafeler, ayrılıklar kolay olmayacak ama bu süreç ile birlikte çocuklarınız birçok alanda gelişerek ve farklı yetenekler kazanarak olgunlaşacaklar.  

Yurtdışında eğitim gören çocuklarımız yaşadığı çevreye dolayısıyla kendine, dünyaya duyarlı, sorgulayan ve doğru hedefe yoğunlaşan bireyler olacaklar. Tecrübelerime dayanarak kısa sürede olsa uzun süreli bir program da olsa bu programlar çocuklarımıza mükemmel donanımlar katmakta, bir çok açıdan geliştirmekte ve olgun, planlı disiplinli bir yaşam tarzı benimsemekte ve artık bir dünya vatandaşı gibi düşünmekte Her milliyetten  gelen akranları ile geçirdiği ortamın avantajın kullanmaktalar. Dünya gündemini yaşayarak, okuyarak, sorgulayarak öğrenmekteler.  

Yurtdışında lise planları, uzun bir süreci kapsar mutlaka çocuğunuzu bu süreçte ve lise eğitimden önce bir yaz programına gönderiniz. Bu program hem çocuğunuza hem de size kısa bir deneme fırsatı verecektir. Yapabiliyorsanız ve en önemlisi çocuğunuz istiyorsa ve bütçeniz izin veriyorsa  çocuklarınıza bu pencereyi açın, geleceğine farklı bir bakış açısı sağlayın.

Kendi çocuğunu, erken sayılan yaşta, yurtdışına lise eğitimine gönderen, son yirmi senedir eğitim alanında binlerce öğrenciye danışmanlık yapmış olan biri olarak lise eğitimine farklı bir bakış açısı getirmeye çalışacağım.  Son yıllarda yurtdışında lise eğitimine artan bir talep var.  Özellikle 8.sınıf ve sonrasında liseye geçiş aşamasındaki sınavlar, iyi sayılacak liselerin azlığı ve lise okuyacak öğrencilerin sayısının fazlalığı velilerin kafasını karıştırmaktadır. Sonrasında özel okula verilen yüksek paralar ve karşılığında istenen kaliteli eğitimin alınamaması bizleri farklı bir eğitim alternatifi araştırmaya yönlendirmektedir.  Dünyada ve Avrupa’da Eğitim kalitesi sıralamasında en sonlarda olmamız, çocuklarımızın ezber eğitim sisteminde bulunması, okuyup araştıran, sorgulayan bir yapıda olmaması hepimizi endişelendiriyor.  Lise dönemi bir gencin kendini kişisel anlamda geliştirebileceği, mental anlamda olgunlaştığı ve fiziksel anlam da yetişkin olduğu yıllarıdır. Bu yıllarda öz benliği, dünyadaki yerini sorguladığı yıllardır. Bağımsız hareket etme, geleceği ve farklı perspektifleri kurgulayabilme, Empati yapabilme becerilerinin gelişmesi gereken dönemde farklı bir eğitim bireyin istediği alanı yakalamasını sağlamaktadır. Mevcut eğitim sistemimiz ve çocuğa bağımlı ve çocuğun her ihtiyacının anne baba tarafından karşılandığı aile kültür yapımız çocuklarımızı her alanda kutuya sıkıştırmaktadır. Çocuklarınızın Daha iyi bir eğitim almasını ve kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorsanız, Yurtdışında lise eğitimini de seçeneklerinizin arasında olsun. Tabi ki bu sürecin zor olduğunu unutmayın. Yeni bir kültür, yeni dil ve yeni müfredat, mesafeler, ayrılıklar kolay olmayacak ama bu süreç ile birlikte çocuklarınız birçok alanda gelişerek ve farklı yetenekler kazanarak olgunlaşacaklar.  Yurtdışında eğitim gören çocuklarımız yaşadığı çevreye dolayısıyla kendine, dünyaya duyarlı, sorgulayan ve doğru hedefe yoğunlaşan bireyler olacaklar. Tecrübelerime dayanarak kısa sürede olsa uzun süreli bir program da olsa bu programlar çocuklarımıza mükemmel donanımlar katmakta, bir çok açıdan geliştirmekte ve olgun, planlı disiplinli bir yaşam tarzı benimsemekte ve artık bir dünya vatandaşı gibi düşünmekte Her milliyetten  gelen akranları ile geçirdiği ortamın avantajın kullanmaktalar. Dünya gündemini yaşayarak, okuyarak, sorgulayarak öğrenmekteler.  

Lise planları, uzun bir süreci kapsar mutlaka çocuğunuzu bu süreçte ve lise eğitimden önce bir yaz programına gönderiniz. Bu program hem çocuğunuza hem de size kısa bir deneme fırsatı verecektir. Yapabiliyorsanız ve en önemlisi çocuğunuz istiyorsa ve bütçeniz izin veriyorsa  çocuklarınıza bu pencereyi açın, geleceğine farklı bir bakış açısı sağlayın.

Saygılarımla
GÜLER TAYLAN 


ÜLKE BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI LİSE EĞİTİMİ

İNGİLTERE: Lise eğitimi 11 yıldır.  9,10,11 seneler lise yılı yani GCSE seneleri ardından 2 yıl  A Level hazırlık sonrasında  üç yıl Üniversite  ve 1 yıl Master olarak İngiliz Eğitim sistemini özetleyebiliriz.  

AMERİKA; Eğitim 12 yıl olarak değerlendirilen sistemde son iki yılda yani 11 ve 12. yılda öğrenci okumak istediği bölümün dersleri daha fazla alarak Liseyi bitirirler. Uluslararası öğrenciler liseyi orda bitirdiği için TOEFL ya da SAT sınav sonuçları da istenmiyor. Değerlendirme not ortalamaları ve aldıkları kredi üzerinden değerlendiriliyor.  Üniversite eğitimi dört yıl, Yüksek lisans eğitimi iki yıldır. Lise de eyaletlere bağlı devlet okulları, özel okullar, sanat okullar, havacılık okulları gibi belirli uzmanlık okulları ve IB, AP okulları mevcuttur.  

KANADA; Eğitim 12 yıl sürmektedir. Üniversite dört yıl ve yüksek lisans ise iki yıl olmaktadır.  Kanada’da her eyalet ve eyalete bağlı devlet okulları bulunmaktadır. Ayrıca özel okullar ve IB ve AP okulları mevcuttur. 

İRLANDA; Eğitim 12 yıl ve son iki yıl  Leaving Certificate dedikleri hazırlık şeklindedir. Öğrenciler Son iki yıl altı yada yedi ders alıp sadece bu derslere yoğunlaşmaktadır ve bu derslerin sınavı ile lise mezunu olurlar. İngiliz eğitim sisteminden farklı olarak son iki yıl daha fazla ders alırlar 

AVRUPA: Eğitim genellikle 12 yıl IB okulları daha çok popüler ama her ülke müfredatı birbirinden bağımsız ama daha çok sınır ülkelerine bağlı olarak ikinci bir dili etkin öğrenebiliyorsunuz


SON MAKALELER

Bilgilendirici ve açıklayıcı yazılar.